Mästaren har misslyckats flera gånger än nybörjaren till och med försökt. Inspirerande citat på bild av en skog.